Certifierade Barn- & Tonårsyogalärare 2020

Här träffar du alla fantastiska Certifierade Barn- & Tonårsyogalärare genom Barnyoga.com

Liz Fristedt

Efter många år som lärare och yogainstruktör driver jag idag eget och har hittat en form för att kombinera mina stora intresse av skola- och hälsoutveckling. Min vision har alltid varit att få göra yogan tillgänglig för alla barn och ungdomar. Dels för att få in mer rörelse i den allt för stillasittande skolan, dels ett verktyg för att lära känna sig själv och få verktyg och kunskap att hantera livet. Möjligheten finns nu genom Yoga i skolan som jag är en av grundarna till. En  digital tjänst för att stötta skolpersonal att arbeta med yoga och hälsofrämjande arbete i skolan www.yogaiskolan.se.

Yoga utövar jag även som grupptränings- och yogainstruktör på Filborna Arena www.filbornaarena.se och håller utbildningar, tränings- och yogaresor för träningsresebolaget Taudien Training www.taudientraining.se.

Mitt andra stora intresse, skolutveckling, driver jag främst i form av fortbildning i Kooperativt lärande www.klutbildning.com både på skolor runt om i Sverige och på distans via www.lararinstitutet.se. Med kooperativt lärande blir undervisningen mer elevaktiv och samarbetsinriktad och utvecklar elevernas sociala kompetens såväl som kunskapsmässiga. Det finns många naturliga kopplingar mellan kooperativt lärande och yoga och jag låter båda världarna inspirera mig och sippra över i varandra. 

Ingela Larsson

För 2 år sedan bytte jag bana i livet från ett kontorsjobb till Yogalärare och Coach.

Jag har alltid arbetat med människor, utveckling och tycker det är kul att se människors utveckling. Jag kom i kontakt med yogan för 7 år sedan. Yogan har hjälpt eller hjälper mig att må bra i kropp och själ. De jag älskar med yogan är att Alla Kan Yoga.
Idag arbetar jag på Filborna Arena som yogalärare för blandade grupper och har även startat upp en liten hälsostudio i Viken som heter FinDin Harmoni. Där yogan är i fokus.

Efter att ha gått Barn- och Tonårsyogaledare utbildningarna för Barnyoga.com så var jag fast och väldigt beslutsam att detta vill jag sprida till så många barn och ungdomar jag kan. Tonårsyogan är så häftig för den fungerar till alla åldrar.

Anna Hollander

Jag och min sambo bor i Stenungsund med våra två barn. Jag har min bakgrund i gymnastik, skidåkning och extremsport, och älskar naturen och att vara i rörelse.

I grunden är jag gymnasielärare i matematik och idrott och hälsa. Som lärare har jag jobbat i olika delar av Sverige och även varit med och byggt upp olika utbildningar som innehållit snowboard, skidåkning och vinterakrobatik i Uppsala och i Åre.

Yoga har kommit och tagit mer och mer plats i mitt liv det senaste decenniet. Alltifrån mindfulness yoga, Yinyoga, Viryayoga till Ashtanga yoga. Jag har också börjat utbilda mig inom barn- och tonårsyoga och yoga som kompletterande behandling. Jag har dels gått en kurs om yoga som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd 7,5 hp avancerad nivå, anordnad av Karolinska Institutet i Stockholm och utbildat mig till barn- och tonårsyogalärare hos Barnyoga.com. Jag har gått båda utbildningarna för att kunna ta med kunskaperna i min yrkesroll som idrottslärare på Teknikcollege på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Där ser jag dagligen ett stort behov, såväl hos elever som kollegor, att få hjälp med både sitt psykiska och fysiska mående. Mitt intresse och nyfikenhet på vad yoga är och vad det ger har ökat under åren. Det känns som om min yogaresa bara har börjat och jag vill gärna dela med mig av mina kunskaper på olika vis för ett bättre mående och närvaro för alla på olika vis.

Ulrika Wee-Ellis

Jag bor i Växjö tillsammans med min sambo, våra fem barn och två stora hundar. Sedan 2010 har yogan betytt oerhört mycket för mig. Genom lärarutbildningar och fördjupningskurser i såsom Ashtangayoga, Yinyoga och olika former av meditation så har yogan blivit en naturlig del i min vardag.

För närvarande håller jag kurser i Yinyoga på anandagyogastudio.se och har även grupper på Walldorfförskolan där jag jobbar som barnskötare. Det känns som ett naturligt steg att undervisa barn och unga vuxna i Yoga och att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter på både förskolan och på studion.

Jag har gått Barn- och Tonårsyogautbildningarna på Barnyoga.com och kommer fortsätta min yogaresa tillsammans med elever i alla åldrar och jag vet att det jag brinner för gör skillnad.

Åsa Åberg

Jag bor i Helsingborg och arbetar på Filborna Arena, www.filbornaarena.se, som gruppträningskoordinator och ansvarig för yoga-,aqua- och seniorträningen. Jag håller också i yogaresor för träningsresebolaget Taudien Training www.taudientraining.se.

Nyfikenheten till yogan kom via min första graviditet då jag drev eget företag, arbetade mycket och behövde hitta mer balans i livet. Yogan blev ett perfekt komplement till att hantera familj, arbetsliv och att skapa ett hälsosamt förhållningssätt till min egen kropp och själ. Jag tittar nyfiket på hur yogans urgamla läror kan göra oss nutida människor gladare, lugnare och mer harmoniska. Jag arbetar med yogan på ett hållbart och hälsosamt sätt och tycker om grunderna i Virya yogan där jag tog min grundutbildning (200 h RYT – nordiskayogainstituet.se). Jag är även utbildad inom yinyoga (50 h) och är diplomerad MediYoga instruktör STEG 1. På Filborna Arena har vi startat upp och har stort fokus på familjeträning och där vi ser att barn-och tonårsyoga kan komma att få en stor plats i vår gruppträning. Vi samarbetar med närliggande skolor, och även många föreningar och ser att behovet bara kommer att växa. Så jag är nu diplomerad barn- och tonårsyoga ledare via barnyoga.com och går just nu en fortsättning för att bli certifierad ledare inom barn – och tonårsyoga där vi fördjupar oss i forskningen och tittar på de många hälsofördelar som finns för barn och tonåringar att yoga.

Jag är också delaktig i ett projekt med två yogakollegor som vi kallar – Yoga i skolan. En  digital tjänst för att stötta skolpersonal att arbeta med yoga och hälsofrämjande arbete i skolan www.yogaiskolan.se.

 

Nina van Brink

Att vara konstnär är en upptäcktsresa till att hitta sig själv. Sedan jag började måla 2009 har jag förstått att skapa är något jag mår bra av. Jag brinner för att dela detta till andra.

Jag är konstnär, bildpedagog och internationellt certifierad kundaliniyogalärare samt certifierad barn- och tonårsyogalärare. Jag har mer än 15 års pedagogisk erfarenhet av att möta barn och ungdomar i skolans värld som bildlärare och fritidspedagog. Jag är utbildad Vedic Art lärare och därtill lärare för familj och barn Vedic Art.

Yoga och Vedic Art är en fin kombination för att hitta din väg och ditt egna uttryck både i måleriet och livet i stort.

Nea Törnwall

Yogan har alltid varit en del av mitt vuxna liv. Jag gillar hur yogan ger lugn och styrka i vardagen.

Som lärare har jag använt mig av yoga som en metod med elever och via arbetet kom jag även in på barnyoga.com. Barn- och tonårsyogan har gett mig nya verktyg att jobba för välmåendet för elever i skolan. Sedan utbildningarna med barnyoga.com har jag också lett regelbundet barn- och tonårsyogagrupper i gymnastik- och idrottsföreningar i Esbo, Finland där jag bor med min familj. Sedan 2019 har jag jobbat med ett projekt för välmående för familjer, där jag också utnyttjar mina insikter jag fått från yogan. Jag ser nyfiket på framtiden och vad den har att erbjuda, min yogaresa tar aldrig slut.

Jenny Hu

I grunden är jag danslärare och har arbetat med barn såväl på förskola som på gymnasium. Jag är förskollärare och har arbetat i kommunala och privata förskolor i snart 20 år. Jag bor och arbetar i Stockholm.

För ungefär lika många år sedan upptäckte jag yoga. Från den fysiska formen – asanas i början och mer och mer leder yoga mig till den kärnan. Med andningens och meditationens magiska krafter fördes jag till mitt inre – ett landskap där jag hör hemma. Yoga har utan tvekan stärkt min självkänsla och tillit. Den har hjälpt mig att återhämta energi och skapa balans i mitt liv.

Jag är så glad och stolt över att jag snart blir barn- och ungdomsyogalärare. Utbildningen gav mig ett fantastiskt verktyg som jag efterlyste. Jag ser ett stort behov i förskole världen att barn vägleds till att lära sig upptäcka sitt inre värld. Att kunna höra sin egen röst och lyssna på den.

Att skapa en grön oas i barnens inre är min version som barnyogalärare. Världen behöver mer hållbara människor som mår bra och bidrar till ett hållbart samhälle. Det är mitt uppdrag.

Tora Güssow

Att vara tonåring med “typ hela livet framför sig” kan vara hur härligt som helst. Och även hur skrämmande som helst. Att vistas i ett mellanland som varken liten eller stor, och att ständigt missförstås (av både sig själv och alla andra) tar på krafterna. Då kan tonårsyogan bidra till att få en möjlighet till att bara vara, att hänga med sig själv en stund, i frihet – utan krav.
Förutom att vara certifierad barn- och tonårsyogalärare, har Tora själv varit en högst missförstådd tonåring i total obalans. Och har nu förmånen att vara mor och guide till två tonåringar (i mer och ibland mindre balans med sig själva och tillvaron).
För tillfället erbjuds ströklasser för tonåringar i hemmiljö i Västerås. För kontakt maila victoria.gussow@live.se

Bodil Dahlqvist Johansson

Jag heter Bodil Dahlqvist Johansson och bor i Norrköping, där jag undervisar på Vayu yoga.

I 12 år har jag undervisat yoga för vuxna, men med åren har jag insett att ju tidigare man kan börja yoga desto bättre.

Därför har jag utbildat mig till certifierad barn -och tonårsyogalärare. Är ni intresserade av barnyoga så kan ni kontakta mig på www.vayuyoga.se.

Linda Brodén

Jag heter Linda, tvåbarnsmamma som bor i Skara. Är utbildad marknadsekonom och har läst psykologi, idag arbetar jag på en lokal sparbank här i Skaraborg.

Jag har yogat ganska många år nu och har via yogan fått fantastiska verktyg för att stanna upp och landa både när livet är lätt och vid motgångar. Dessa verktyg är för bra för att inte dela med mig av dem till andra. Jag valde att fokusera på yoga med inriktning barn och tonåringar då jag själv har barn, men den fungerar lika bra med vuxna. Jag brinner för familjeyogan, är så härligt att du som vuxen kan yoga tillsammans med dina barn/ barnbarn/ kompisars barn etc. Mina egna barn är på väg in i tonåren och jag ser fördelarna med att erbjuda äldre barn ett sammanhang för avslappning utan en skärm, avkoppling utan uppkoppling.

Yogan är ett härligt komplement till sportens värld som ofta är prestationsinriktad, yogan kan hjälpa våra små (och stora) idrottare att släppa prestationsångesten, slappna av, få bättre kroppskontroll och självkännedom. Jag har haft yoga för hockey- och handbollsspelare. Har  även upptäckt att  yogan kompletterar konstens värld på ett fint sätt och har ett gott samarbete med en lokal konstnär där vi erbjuder skapande och yoga tillsammans.

Kontakt:

Instagram @yolilo_yoga

Facebook yolilo_yoga

Åsa Maria Svedenklint

Jag är i grunden förskollärare och har jobbat som legitimerad förskollärare i Sverige i många år. Under flera år har jag med min familj bott utomlands bl.a i Asien där jag har arbetat som lärare i Svenska Skolan i Singapore ett par år.

Yogan kom in i mitt liv för över 15 år sedan och jag har sedan dess provat många olika stilar och idag är yogan en del av mitt liv.

Med min erfarenhet vet jag, att yoga kan vara ett viktigt inslag i dagens förskola, skola och samhälle.

Åsa blir Certifierad Barn- & Tonårsyogalärare 2021.