Certifieringsutbildningens innehåll

Du får under Barn- & Tonårsyogalärarutbildningen

Ett välskrivet kompendium med yogans tekniker och praktik, så som grundläggande kunskaper om hur du undervisar yogans fysiska positioner, effektiva andnings- och avslappningsövningar anpassade för barn och tonåringar på ett tryggt och anpassat sätt. Generöst med tid för samtal och problemlösning och vi delar med oss av tips.

Anatomi, fysiologi och forskning

 • Praktisk yogaanatomi, fysiologi, biologi samt yogans biologiska effekter relaterat till kroppen i utveckling.
 • Kontraindikationer/försiktighetsåtgärder utefter sjukdomstillstånd, psykisk 
ohälsa, skador och speciella behov.
 • Aktuell forskning om yogans terapeutiska potential gällande yoga och mindfulness vid mental ohälsa.
 • Yoga och hjärnan
 • Yogans energisystem och hur det kan appliceras i modern tid.
 • Yoga och mental/fysisk ohälsa, vad kan yogan göra egentligen?

Metod och pedagogik

 • Kunskaper hur man kan anpassa sitt språk, kroppsspråk, instruktion och tonläge och vilka effekter detta kan ge i en grupp.
 • Lära dig hur man anpassar klasserna efter skolmiljö, terapirummet, 
yogalokalen eller hemma i familjen.
 • Du får erfarenhet att undervisa andra i grupp samt observera andra som undervisar.
 • Lära dig att undervisa med en mindfulnessbaserad instruktion samt hur man undervisar en klass med andning och rörelse kombinerat.

Yogans historia, filosofi och etik

 • Yoga i skolan, yoga för religösa grupper, etiska riktlinjer gällande yoga och utsatta barn.
 • Yogans filosofi relaterad till att växa upp i Sverige just nu.
 • Yoga som stöd för barn och även för dig som lärare samt etiska råd för yogalärare och unga.

Yoga för gemenskap

 • Lär dig betydelsen av anknytning i olika åldrar och hur programmen kan bidra trygghet och positiv gemenskap.
 • Alternativ av gynnsamma yogapositioner och sekvenser för olika behov och åldrar.
 • Hur lek och kreativitet kan gynna barn och tonåringars utveckling.
 • Lär dig att skapa lekar och sagor.

Stöd i lärarrollen

 • Praktiska råd om förberedelser, pedagogik, planering och kommunikation.
 • Vad du är kompetent och utbildad till och vad du inte kan göra.
 • Tystnadsplikt och anmälningsplikt vid oro för barn och tonåringar.

Specialämnen

 • Hur yoga och mindfulness kan finnas som stöd vid ADHD, ångest och depression i uppväxten.
 • Hur man hanterar panikångest och elever som känner sig 
överväldigade.
 • Rytmik, teater och dans som inspiration och stöd i din undervisning.
 • Hur kroppens rörelser påverkar hjärnan.

Läs mer om Certifieringsutbildningen här