“Har jag lyckats förgylla en enda barndom så är jag nöjd”

“Har jag lyckats förgylla en enda barndom så är jag nöjd”

När man skapar en utbildning så är det en känslomässig berg- och dalbana. Ena stunden känner man “Ja – denna kunskap måste nå ut till alla som har med barn och unga att göra”. I andra stunden blir man lite “svensk” och tänker “Nej men inte ska väl jag…”.

I mitt skapande av Barnyoga.coms utbildningar var det ingen mindre än Astrid Lindgren som fick mig på rätt spår. Hon lär ha sagt “Har jag lyckats förgylla en enda dyster barndom så är jag nöjd.”

Det citatet har jag tagit, strykt ordet “dyster” och gjort citatet till mitt syfte. Mitt syfte är min vision för att motivera mig själv när jag ska skriva Yogasagor och genomföra utbildningar.

I Barnyogaledarutbildningen jobbar vi fram varje deltagares eget syfte med hjälp av frågor och diskussioner. När deltagarna har hittat sitt syfte använder de syftet som stöttning när de till exempel ska skriva sina egna Barnyogasagor.