Priser & Villkor

Priser & Villkor

Fysiska utbildningar

Diplomerad Barnyogaledare
6 995 kr
Diplomerad Tonårsyogaledare
6 995 kr
Certifierad Barn- & Tonårsyogalärare 2021
16 990 kr

Distansutbildningar

Diplomerad Barnyogaledare
2 495 kr/steg
Diplomerad Yoga Nidra-ledare
2 495 kr/steg
Tonårsyogaledare Steg I
2 495 kr

Workshops

Yoga & Entreprenörskap
1 995 kr
Mera Barnyoga
1 995 kr

Delbetalning är möjlig

  • Det är möjligt att delbetala vid tre tillfällen mot 100 kr (admin kost) + 100 kr (faktavg) per faktura. Du väljer vilka förfallodatum som passar dig, vänligen maila info@barnyoga.com med dina önskemål. Dock måste hela beloppet vara betalt innan utbildningstillfället.
  • Distansutbildningarna går att betala steg för steg men då gäller inte eventuella rabatter. Du får tillgång till utbildningen när betalningen är oss tillhanda.

Viktig information om Distansutbildningen Diplomerad Barnyogaledare

Om du väljer att gå utbildningen Diplomerad Barnyogaledare på distans och sedan går vidare för att bli Certifierad Barn- & Tonårsyogalärare  så kan du inte registrera dig hos Yoga Alliance (då Yoga Alliance inte godkänner Barnyogautbildningar online). Men du blir ändå Certifierad av Barnyoga.com med samma standard som Yoga Alliance kräver. Läs mer om Yoga Alliance här. Skulle du genomföra Distansutbildningen Diplomerad Barnyogaledare och sedan vilja bli Certifierad av Yoga Alliance så kan du medverka på en fysiska Barnyogaledarutbildning för endast 995 kr.

Villkor fysiska utbildningar via Barnyoga.com

  • Pris per deltagare, inklusive moms och innefattar utbildningsmaterial men inte resa, mat och logi.
  • När du genomfört din bokning via hemsidan är den bindande men din plats är säkrad först när du betalt då antalet platser är begränsat.
  • Du bokar via hemsidan och får inom kort en faktura mailad till dig, fakturaavgift 30 kr. Betalningsvillkor 10 dagar men kan förlängas för t.ex. kommuner som kräver fler antal dagar.
  • Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar. Priset garanteras i samband med anmälningsavgiften mottagits.
  • Enligt LODA har du 14 dagars ångerrätt från den dag du genomförde bokningen. Dock återbetalas ej bokningsavgifter som uppgår till cirka 5 % av bokningsavgiften. Efter 14 dagar är bokningen bindande och återbetalas ej. Däremot kan du medverka vid nästa motsvarande tillfälle i mån av plats (endast en ombokning kan göras och kostar 250 kronor i administrativ avgift.).
  • För att erhålla diplom/certifiering krävs 100 % närvaro samt godkända hemuppgifter i tid (för sent inlämnade uppgifter kommer inte under några omständigheter att godkännas)
  • Skulle tillfället ställas in på Barnyoga.coms begäran, pga väder, sjukdom el dyl, bokas deltagarna om till nästa likvärdiga tillfälle. Omkostnader för resor, boenden eller dylikt ersätts ej av Barnyoga.com
  • Erbjudandet om rabatt ges vid slutbetalningstillfället.

Barnyoga.coms fysiska utbildningar är registrerade hos Yoga Alliance, läs mer här

Villkor Distansutbildningar via Barnyoga.com

1. Allmänt
Barnyoga.com, genom Spanda – The Creative Pulse AB, är en tjänst som ger dig som användare tillgång till att streama utbildningar som finns tillgängliga på hemsidan (“Tjänsten”). Dessa användarvillkor utgör ett avtal mellan dig och Barnyoga.com gällande användning av Tjänsten. För att få tillgång till Tjänsten krävs att du accepterar att efterleva dessa användarvillkor. Genom att aktivera ditt konto godkänner du att du blir bunden av dessa användarvillkor.

2. Åldersgräns
För att acceptera användarvillkoren måste du vara minst 18 år gammal.

3. Registrering av användarkonto
För att ta del av innehållet i Tjänsten måste du registrera dig och skapa ett användarkonto. Du ansvarar för att du lämnar korrekta uppgifter om dig själv samt att ingen annan får tillgång till dina inloggningsuppgifter eller ditt lösenord. Skapande av användarkonto medges endast den som har en giltig mejladress.

4. Tekniska förutsättningar för användning av Tjänsten
Tjänsten kräver, på grund av streaminglösningen, en internetuppkoppling. Barnyoga.com ansvarar inte för fel och/eller försening som beror på att du inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet för att använda Tjänsten. Barnyoga.com förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från tid till annan.

5. Pris och betalning
För aktuella prisuppgifter, se Tjänstens webbplats. Utöver betalning enligt denna punkt tillkommer t.ex. de datatrafiksavgifter som du betalar till din bredbandsleverantör/operatör, vilket hanteras mellan dig och din bredbandsleverantör/operatör utanför ramen för dessa användarvillkor.

Du betalar i samband med att du vill påbörja streaming av en utbildning från Tjänsten. Betalning kan ske med betalkort, mot faktura eller med en värde-/rabattkod. Det är kostnadsfritt att registrera ett användarkonto.

6. Ändring av pris eller villkor för Tjänsten
Barnyoga.com förbehåller sig rätten att ändra priser eller villkor för Tjänsten, inklusive dessa användarvillkor (även under kampanjperiod) ifall detta är nödvändigt på grund av väsentliga förändringar i omständigheterna, förändringar i Tjänstens produktions-, anskaffnings- eller övriga kostnader eller på grund av annat godtagbart skäl. Ändrade villkor ska meddelas via mejl eller ett meddelande i Tjänsten och kan även komma att publiceras på Tjänstens webbplats. Ändringen blir gällande för dig i samband med att du nästa gång loggar in på Tjänsten. Ändringar som är till uppenbar fördel för dig som användare behöver inte meddelas dig och kan börja gälla omedelbart. Om du inte accepterar ändringar enligt detta avsnitt, kan du inte fortsätta använda Tjänsten.

7. Grund för uppsägning
Om du bryter mot dessa användarvillkor har Barnyoga.com rätt att omedelbart stänga av dig från Tjänsten och därmed stänga av dig från möjligheten att tillgodogöra dig utbildningar som du köpt, samt från att köpa och påbörja streaming av nya utbildningar. Ett brott mot dessa användarvillkor kan också medföra att du blir skadeståndsskyldig.

8. Ångerrätt
Du har rätt att ångra ditt köp och erhålla full återbetalning inom fjorton (14) dagar från det att du betalat för en utbildning och därmed har möjlighet att påbörja streaming av utbildningen. Om du påbörjar streaming av utbildningen under ångerfristen accepterar du dock att: (i) du samtycker till att innehållet i utbildningen levereras under ångerfristen, och (ii) din ångerrätt anses vara förverkad i förhållande till utbildningen, som ett resultat av att leveransen påbörjas, vilket innebär att du inte kommer att kunna ångra ditt köp även om ångerfristen inte har löpt ut.

För att utnyttja ångerfristen ska du innan ångerfristen gått ut kontakta Barnyoga.com, för kontaktuppgifter se punkten 16 nedan. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en ångerblankett som kan användas för att utnyttja din ångerrätt (du är dock inte tvungen att använda denna ångerblankett). På Konsumentverkets hemsida finns även mer information om ångerrätt tillgängligt.

Köp av Tjänsten/Distansutbildningen kan inte bytas mot andra tjänster eller produkter som Barnyoga.com erbjuder.

9. Reklamation
Om en utbildning som du köpt inte fungerar att streama eller om du råkar ut för annat fel i Tjänsten kan du kontakta oss på info@barnyoga.com och göra en reklamation, för kontaktuppgifter se punkten 16 nedan. En reklamation kan även göras efter att ångerfristen har löpt ut.

10. Barnyoga.coms åtaganden och rättigheter
Barnyoga.com tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick. Användaren är införstådd med att innehållet och utbudet av utbildningar i Tjänsten och Tjänstens funktioner kan ändras när som helst, utan någon förvarning. Barnyoga.com strävar efter att erbjuda sina användare ett så brett utbud som möjligt inom Barn- & Tonårsyoga men garanterar inte att utbildningar du efterfrågar finns tillgängliga vid varje tidpunkt, då innehållet uppdateras löpande. En utbildning som du betalat för garanteras dock finnas tillgänglig för dig under den tid som utlovats vid tiden för köpet av utbildningen.

Barnyoga.com äger rätt att kommunicera med dig via Tjänsten, mejl, telefon eller post avseende erbjudanden, förändringar eller annat som är kopplat till Barnyoga.coms tjänster.

Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt. Barnyoga.com ger dock inga garantier för att Tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Barnyoga.com ansvarar inte för att du inte kan ta del av Tjänsten på grund av omständigheter som ligger utanför Barnyoga.coms kontroll (t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel eller felhantering av dig som användare eller fel i din utrustning). Om brister eller avbrott i Tjänsten uppstår ska Barnyoga.com ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott ska anses föreligga. Barnyoga.com har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga av Tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

Barnyoga.com ansvar för skada, oavsett vilken rättslig grund ett anspråk grundar sig på, orsakad av brott mot väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor, ska för det fall den är orsakad av ringa försumlighet vara begränsad till den totala summan av förutsebara skador som är typiska vid denna typ av avtal. Allt ytterligare ansvar vid ringa försummelse skall vara exkluderat. Väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor är bestämmelser vars fullgörande är väsentliga för att avtalet ska fullföljas på ett korrekt sätt och vars uppfyllande en användare normalt kan förlita sig på.

Ovan skadebegränsning är inte tillämplig vid tvingande skadeståndsansvar enligt lagstiftning och för det fall personskador orsakats av försumlighet.

Barnyoga.com äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor.

11. Medicinsk ansvarsfriskrivning: Barnyoga.com är inte en medicinsk organisation och dess lärare/instruktörer/personal kan inte ge dig medicinsk rådgivning eller diagnos. Barnyoga.coms webbplats, produkter och tjänster är avsedda att förbättra hälsa. Men Barnyoga.coms produkter och tjänster kanske inte passar alla. Vänligen kontakta din vårdgivare innan du utövar yoga eller träningsprogram. Alla förslag och kommentarer som rör den fysiska träningen, övningar samt användning av produkter behöver inte utföras av dig och om du följer instruktionerna gör du det på eget ansvar.

Om du känner smärta, obehag, yrsel eller dylikt när som helst när du deltar i utbildningen, sluta omedelbart och kontakta läkare vid behov. Informationen på Barnyoga.com ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Bortse aldrig från professionell medicinsk rådgivning, sök alltid läkarhjälp när det behövs.

Användningen av all information som tillhandahålls på Barnyoga.com är enbart på din egen risk. Barnyoga.com påtar sig inget ansvar eller ansvar för skador eller förluster som kan uppstå genom att använda tjänster eller produkter från vår webbplats. Respektera vad din kropp berättar för dig. Om du behöver läkarhjälp, sök det. Ingen information som vi tillhandahåller kan komma i stället för professionell medicinsk vård.

12. Användning av Tjänsten och användarens ansvar
Allt innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten ägs av Barnyoga.com och skyddas av upphovsrätt. Genom att köpa en utbildning i Tjänsten erhåller du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens till utbildningen som gäller i 365 dagar (om inget annat särskilt anges), i enlighet med dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor innebär inte att äganderätten eller andra immateriella rättigheter till innehållet på Tjänsten överlåts till dig eller någon annan. Tjänsten är endast för privat bruk och får inte användas för något kommersiellt eller offentligt ändamål.

Ditt användarkonto är personligt kopplat till dig och får inte delas med andra. Du förbinder dig att inte, vare sig helt eller delvis, kopiera utbildningen eller annat av Barnyoga.coms innehåll i Tjänsten samt att inte på något sätt åsidosätta de tekniska begränsningar som är avsedda att begränsa möjligheten att kopiera innehåll i Tjänsten eller sprida vidare utbildningar eller annat av innehållet i Tjänsten genom exempelvis försäljning, kopiering, utlåning eller uthyrning, inte ens för eget bruk. Du får inte heller på annat sätt använda Tjänsten på ett sätt som strider mot dessa användarvillkor eller för något olagligt ändamål. Inte heller får du uppmuntra någon annan till sådan användning som strider mot lag eller dessa användarvillkor. Du ansvarar för att den mejladress du angivit är riktig och aktuell eftersom huvuddelen av kommunikationen rörande din användning av Tjänsten och dina köp kommer ske via mejl.

Som användare av Tjänsten ansvarar du för att du, i dina eventuella recensioner/tips följer gällande lagstiftning och inte använder ord eller uttryck som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande i forum som kan förknippas med Tjänsten eller Barnyoga.com. Om du misstänker att otillåten användning sker av ditt användarkonto ska du genast meddela Barnyoga.com detta, samt ändra ditt lösenord. Du svarar själv för all skada som orsakas av att du gett någon annan tillgång till Tjänsten via ditt användarkonto. Barnyoga.com har rätt att omedelbart spärra din tillgång till Tjänsten för det fall Barnyoga.com har anledning att misstänka att ditt konto missbrukas.

Du äger inte rätt att till annan överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor, varken helt eller delvis, utan Barnyoga.coms samtycke.

13. Filskydd
All kopiering och otillbörlig vidarespridning av utbildningar och annat innehåll på Tjänsten är förbjuden. Du är själv ansvarig för att sådant material inte sprids vidare till andra enligt vad som föreskrivits i punkten 12 ovan.

14. Behandling av personuppgifter och cookies
Barnyoga.com är en del av Spanda – The Creative Pulse AB, nedan kallat Barnyoga.com. Spanda – The Creative Pulse AB behandlar personuppgifter och hanterar cookies i enlighet med vår policy.

Genom att registrera Dig godkänner Du villkoren för tjänsten vilket innefattar att Du samtycker till att Spanda – The Creative Pulse AB behandlar dina personuppgifter och Din e-postadress.

15. Tillämplig lagstiftning
Dessa användarvillkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Dessa villkor begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte på något sätt påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i dessa användarvillkor och tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa användarvillkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade.

Om en tvist uppstår mellan Barnyoga.com och dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol. I egenskap av konsument har du möjlighet att istället välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten. Allmänna reklamationsnämnden har följande kontaktuppgifter: hemsida: www.arn.se, mejl: arn@arn.se, postadress: Box 174, 101 23 Stockholm.

16. Kontakt
Det är Spanda – The Creative Pulse AB, ett svensk aktiebolag med registrerad adress Kyrkogatan 11, 761 30 Norrtälje, som levererar Tjänsten. För att komma i kontakt med oss mejlar du info@barnyoga.com