Varför yoga för Barn & Tonåringar?

Visst har vi alla ett barn inom oss?

Ett barn som nyfiket kan suga i sig ny kunskap, utan att sätta upp några hinder. Ta fram det barnet och utbilda dig inom Barn- & Tonårsyoga. Varför? Jo, för att våra barn och tonåringar behöver få veta att deras kroppar är värdefulla, de har bara en, de behöver uppmuntras till att behålla det naturliga andetaget och de behöver få höra att de är helt fantastiska precis som de är. Och för att det är roligt!

Bara nyfikenhet krävs

Barn- & Tonårsyoga är ett fantastiska verktyg för att skapa tid och rum för våra unga att bara få vara. Det bidrar till en stund med inre ro utan prestation och yogan påminner oss om att vi är bra – precis som vi är! Vill du leda dessa klasser är detta utbildningen för dig. Våra deltagare är förskole- och skolmedarbeterare, yogalärare, föräldrar, mor- och farföräldrar med flera. För att bli ledare behöver inga andra förkunskaper än att du är nyfiken på barn/tonåringar och yoga. 

Yoga har många fördelar

Yoga är en metod som ser till att hela människan mår bra, både i kropp och själ. Unga är naturligt smidiga och yogans
positioner behåller musklernas rörlighet/smidighet och förbättrar motorik, balans och fysisk styrka. Men ställningarna ger också en massage på insidan med andetagets hjälp och många positioner är framtagna för att stimulera specifika organ. Med stärkta kroppar får deltagarna bättre hållning vilket ger mer utrymme för syre- och blodflöde till livsviktiga organ. Tillsammans med andningen stärks immunförsvaret. Yoga bidrar även till att vi bättre kan hantera stress och inre oro och kan därför förbättra sömnen och vår återhämtningsförmåga. Med önskad insikt i hur andningen påverkar vårt mående får vi ökad kunskap i hur vi kan ta hand om oss själva.

Upptäck yoga för de unga i din omgivning

Man ser att yoga hjälper unga till ökad koncentration och kroppsmedvetenhet och vi övar oss i acceptans och medveten närvaro. Vi bygger en positiv gemenskap när vi yogar i grupp. Stress upptäcks idag i unga åldrar och att då tidigt få ett verktyg som både identifierar och minskar oro ökar barns och tonåringars allmänna välbefinnande. Bättre självkänsla bli resultatet av regelbunden yoga. Den moderna forskningen har nu kommit långt i hur det inte är stressen som är skadlig för oss utan bristen på återhämtning och här finns nu många studier som visar på hur just yoga ger bättre hälsa.Upptäck själv vad yogan kan göra för unga och för dig genom att delta i våra utbildningar.

Skolinspektionen tillåter yoga i skolan

År 2012 beslutade Skolinspektionen efter prövning att yoga är tillåtet i skolan

Läs Skolinspektionens beslut här